Mindfulness

Forskning visar att mindfulness kan minska bl.a. stress, oro och nedstämdhet. Mindfulnessträning kan även bidra till bättre sömn och mer avslappning i kroppen.

Med hjälp av mina enkla mindfulnessövningar stärker du olika förmågor. Då kan du börja uppleva positiva effekter i ditt privatliv och yrkesmässigt.